Política de Privadesa

GRUP CARBÓ COLLBATALLÉ

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials: de TRANSPORTS J. CARBÓ, S.L. i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de l’Usuari a tot moment i de no recaptar informació innecessària. A continuació, li proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privacitat en relació amb les dades personals que recaptem, explicant-li:

 • Qui és el responsable del tractament de les seves dades.
 • Per a quines finalitats recaptem les dades que li sol·licitem.
 • Quina és la legitimació pel seu tractament.
 • Durant quant temps les conservem.
 • A quins destinataris es comuniquen les seves dades.
 • Quins són els seus drets i com exercir-los.

1. RESPONSABLE

El responsable del tractament de les dades és, en cada cas, l’entitat amb la qual l’interessat té una relació contractual, mentre que el client de la seva empresa.

No obstant això, a l’efecte de la present pàgina web, l’empresa matriu del grup TRANSPORTS J. CARBÓ, S.L., així com totes les empreses del grup, seran responsables de les seves dades personals. Les empreses que en l’actualitat integren el GRUP COLLBATALLÉ són les indicades en l’encapçalament.

2. FINALITATS, LEGITIMACIÓ I CONSERVACIÓ DELS TRACTAMENTS DE LES DADES ENVIADES A TRAVÉS DE

Formulari d’ocupació:

 • Finalitat:Rebre el seu Currículum Vitae, les seves dades personals i curriculars per participar en els nostres processos de selecció de personal presents i futurs, segons els interessos professionals escollits i els que encaixin amb el seu perfil professional.
 • Legitimació: El consentiment de l’usuari en enviar-nos les seves dades i CV per participar en els nostres processos de selecció.
 • Conservació: Les seves dades podran ser conservades durant un any màxim per a futurs processos de selecció.

ENVIAMENT DE CORREUS ELECTRÒNICS:

 • Finalitat:Contestar a les seves sol·licituds d’informació, atendre les seves peticions i respondre les seves consultes o dubtes.  En cas de rebre el seu Currículum Vitae, les seves dades personals i curriculars podran formar part de les nostres bases de dades per participar en els nostres processos de selecció presents i futurs.
 • Legitimació: El consentiment de l’usuari en sol·licitar-nos informació a través de l’adreça de correu electrònic o enviar-nos les seves dades i CV per participar en els nostres processos de selecció.
 • Conservació: Una vegada resulta contestada la seva petició per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament. En el cas de rebre el seu CV, les seves dades podran ser conservades durant un any màxim per a futurs processos de selecció.

SUBSCRIPCIÓ ButLlETÍ/NEWSLETTER:

 • Finalitat: Enviar-li informació comercial de les nostres activitats i serveis, per mitjans electrònics.
 • Legitimació: El consentiment de l’usuari en subscriure’s a l’enviament d’informació a través del nostre formulari.
 • Conservació: Fins que sol·liciti la baixa de la subscripció o fins que es produeixi la baixa com a client.

Obligació de facilitar-nos les seves dades personals i conseqüències de no fer-ho.

El subministrament de dades personals requereix una edat mínima de 16 anys, o si escau, l’edat mínima establerta en la normativa de protecció de dades aplicable i/o disposar de capacitat jurídica suficient per contractar.

Les dades personals sol·licitades són necessàries per gestionar les seves sol·licituds, donar-lo d’alta com a usuari i/o prestar-li els serveis que pugui contractar, per la qual cosa, si no ens els facilita, no podrem atendre’l correctament ni prestar-li el servei que ha sol·licitat.

En tot cas, ens reservem el dret de decidir sobre la incorporació o no de les seves dades personals i altra informació a les nostres bases de dades. 

3. DESTINATARIS DE les seves DAdeS

Les seves dades són confidencials i no es cediran a tercers, tret que existeixi obligació legal o quan la prestació del servei impliqui la necessitat de mantenir una relació contractual amb proveïdors de serveis encarregats de tractament.

En aquest sentit, aquests tercers encarregats de tractament poden ser empreses del mateix Grup COLLBATALLÉ o col·laboradors externs (proveïdors de serveis) amb qui es manté un acord, per exemple, proveïdors de serveis tecnològics. No obstant això, aquests encarregats de tractament actuaran sota les instruccions del Responsable de Tractament i no tractaran les seves dades per finalitats pròpies.

No es preveuen transferències internacionals de les seves dades personals a tercers països fora de la Unió Europea.

4. Drets EN RELACIÓ amb les SeveS DAdeS PERSONALS

Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment a qualsevol moment, quan el mateix s’hagi atorgat pel tractament de les seves dades. En cap cas, la retirada d’aquest consentiment condiciona l’execució del contracte de subscripció o les relacions generades amb anterioritat.

Igualment, pot exercir els següents drets:

 • Sol·licitar l’accés a les seves dades personals o la seva rectificació quan siguin inexactes.
 • Sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats pels quals van ser recollits.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament en determinades circumstàncies.
 • Sol·licitar l’oposició al tractament de les seves dades per motius relacionats amb la seva situació particular.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades en els casos previstos en la normativa.
 • Altres drets reconeguts en les normatives aplicables.

On i com sol·licitar els seus Drets:

Mitjançant un escrit dirigit al responsable a la seva adreça postal o electrònica (indicades a l’apartat A), indicant la referència “Dades Personals”, especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals.

En cas de divergències amb l’empresa en relació amb el tractament de les seves dades, pot presentar una reclamació davant l’Agència de Protecció de Dades (www.agpd.es).

5. SEGURetAt DE les seves DAdeS PERSONALS

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, l’informem que hem adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteració, pèrdua i tractaments o accessos no autoritzats.

6. ACTUALIZACIÓ DE les seves DAdeS

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en elles, en cas contrari, no responem de la veracitat d’aquests.

No ens fem responsables de la política de privacitat respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra pàgina web.

La present Política de Privacitat ha estat modificada en data 23 d’Octubre de 2018 i pot ser modificada novament per adaptar-la als canvis que es produeixin a la nostra web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, per la qual cosa exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d’aquesta Web.