Última milla

L’última milla en alimentació

La distribució d’última milla és la que té lloc al tram final de la cadena de subministrament. Normalment, es desenvolupa en entorns urbans, entre el darrer punt de distribució i el client final. La seva importància en la logística va de la mà de l’auge

LEER MÁS >

El picking al magatzem d’aliments a temperatura controlada

L’elecció de la solució de picking adequada és fonamental per optimitzar el procés de preparació de comandes al magatzem d’aliments a temperatura controlada. Els productes frescos van representar el 2021 el 41% de la despesa anual en alimentació a Espanya, segons l’Observatori de Productes Frescos

LEER MÁS >

La cadena de fred de les fruites i verdures

Les fruites i verdures són aliments peribles que requereixen unes condicions d’emmagatzematge i transport específiques per mantenir-ne la qualitat, allargar-ne la vida útil i que arribin als consumidors conservant-ne les propietats organolèptiques. Com amb la resta d’aliments frescos, la temperatura i la humitat juguen un

LEER MÁS >

Les sales blanques a la cadena de subministrament alimentària

Les sales blanques són espais estèrils habilitats a les instal·lacions industrials. A causa de les característiques dels productes amb els quals s’hi treballa, les condicions ambientals s’han de mantenir controlades de forma estricta i s’ha de garantir l’absència de qualsevol element contaminant. També es coneixen

LEER MÁS >