Noticies

Actualment, la gestió dels magatzems està evolucionant amb un objectiu clar: tractar cada vegada amb una major quantitat de referències i preparar, al mateix temps, peticions més petites, amb una major freqüència dels mateixos. En aquest sentit, per entendre l'evolució del sector de la logística d'emmagatzematge,...