Noticies

Els sistemes de gestió de magatzem, coneguts com WMS per la seva denominació en anglès (Warehouse Management System), són aplicacions informàtiques que permeten optimitzar les operacions logístiques, no només dels magatzems, sinó de tota la cadena de subministrament.  En els seus inicis, a mitjans dels anys 90 de segle passat, els...

La carn i el peix són aliments peribles. Per tant, per al seu transport s'han de seguir unes estrictes normes de seguretat i higiene que garanteixin que la mercaderia arribarà a al consumidor final en condicions adequades. L'ATP (Acord sobre transports internacionals de mercaderies peribles i...