DGT Tag

A l’hora d’assegurar la càrrega en un camió és important seguir unes directrius que assegurin, d’una manera o una altra, que la mercaderia estarà segura durant el seu transport. Fins ara no existia, més enllà del Reglament General de Circulació (RD 1427/2003), cap normativa que...