estiba_camión_Carbó

Nova normativa sobre l’estiba de càrregues en camions

A l’hora d’assegurar la càrrega en un camió és important seguir unes directrius que assegurin, d’una manera o una altra, que la mercaderia estarà segura durant el seu transport. Fins ara no existia, més enllà del Reglament General de Circulació (RD 1427/2003), cap normativa que especifiqués la col·locació i distribució de les mercaderies en un vehicle de transport de càrrega d’una manera concreta, a banda de contemplar que la càrrega ha d’anar ben subjectada al camió. Davant d’aquesta situació, el juny passat de 2017 es va aprovar l’RD 563/2017, que regula la correcta subjecció de la càrrega per a garantir la seguretat viària i que entrarà en vigor el pròxim 20 de maig de 2018. Aquest decret se centra específicament en les inspeccions tècniques en carretera de vehicles comercials que circulen per les carreteres espanyoles.

 

La nova normativa s’aplicarà als vehicles de transport de mercaderies amb una velocitat superior als 25 km/h que circulin per les carreteres espanyoles. D’aquesta manera, el vehicle podrà ser sotmès a una inspecció en carretera amb la finalitat de comprovar que la càrrega estigui subjectada de forma segura sense suposar un risc per a la salut o pel medi ambient. També es revisarà que el vehicle funcioni correctament en diferents situacions, des de maniobres complicades fins a la posició de les càrregues al camió amb la condició que aquestes no es moguin ni es desplacin de les superfícies que es determinen com a adequades per a la càrrega.

 

Un dels aspectes polèmics d’aquesta nova normativa és que la responsabilitat de la càrrega i l’estiba passa a recaure al conductor i titular del vehicle i no en la persona que carrega el vehicle, com s’especifica en la Llei del Contracte de Transport. Diferents organitzacions com Fetransa, la Federació Nacional de Transport per Carretera… han traslladat a l’Associació de Transport Internacional per Carretera (ASTIC), els seus dubtes sobre l’aplicació de la norma i exposen que, en molts casos, el conductor no intervé en el procés d’estiba, fet que dificulta que aquest pugui tenir una responsabilitat directa.

 

La DGT publicarà un document amb el nom de “Fitxa d’estiba” en el que es determinaran les diferents especialitats de transport i la manera amb la qual els responsables de la càrrega hauran d’acreditar la correcta subjecció de la mercaderia al vehicle. Malgrat que la normativa serà vigent a partir del 20 de maig, la Direcció General de Trànsit es compromet a concedir un període d’adaptació.

Si t'ha agradat, comparteix aquest post

Compartició en facebook
Compartició en google
Compartició en twitter
Compartició en linkedin