estiba Tag

Els aliments peribles són una de les mercaderies més delicades per treballar en el sector del transport. Els productes refrigerats o congelats requereixen unes condicions ambientals molt concretes perquè arribin al seu destí en perfectes condicions. La temperatura controlada i el manteniment de la cadena de fred...