Transporte_Carbó

Què passa quan un aliment no es transporta en les condicions adequades?

El procés més delicat quan s’adquireix un aliment sens dubte és el transport. És en aquest precís moment quan s’ha d’assegurar que la cadena del fred es porti a terme correctament perquè el producte arribi al seu destí amb unes condicions òptimes. Els aliments peribles requereixen unes condicions de conservació i de temperatura de transport adequades, establertes per l’Acord sobre Transport Internacional de Mercaderies Peribles (ATP).

Una mala higiene en la manipulació prèvia del transport i unes condicions incorrectes en el seu trasllat, poden provocar la contaminació dels aliments. L’inadequat emmagatzematge de la mercaderia pot provocar que els productes es deteriorin i els bacteris es multipliquin, amb un marge de creixement –conegut com a zona de risc– que se situa entre els 5 i 65ºC. Per tal de mantenir els aliments fora d’aquest risc, la mercaderia ha de ser transportada amb quatre vehicles diferents: l’isotèrmic, el vehicle refrigerador, el frigorífic i el vehicle calorífic. Mentre que l’isotèrmic s’encarrega de limitar l’intercanvi de calor entre l’interior i l’exterior, el vehicle refrigerador conté una font de fred no mecànica, com podrien ser dipòsits de gel sec. El vehicle frigorífic, mètode de transport que utilitza Carbó Collbatallé, està equipat amb un dispositiu de producció de fred mecànic que manté una temperatura interior de la càmera d’entre 12 i -20 graus. Per últim, el vehicle calorífic està previst d’un dispositiu de producció de calor que serveix per transportar productes precuinats, entre d’altres.

Un altre factor rellevant en la conservació i transport d’aliments és la densitat de l’estiba. Sovint, per tal d’ocupar el volum més gran possible dins del camió, la càrrega es situa en vertical. Tanmateix, perquè els aliments es conservin bé, necessiten que l’aire circuli entre la mercaderia, així com que es pugui assegurar la carrega i descàrrega dels productes en la càmera del camió transportador.

Amb la finalitat de demostrar que una empresa s’adapta a cada producte i que el transport es realitza de manera adequada, assegurant la seva conservació, s’han de revisar els vehicles cada tres anys i estar al dia dels nous condicionants, així com de les tecnologies que apareixen en el mercat.

Si t'ha agradat, comparteix aquest post

Compartició en facebook
Compartició en google
Compartició en twitter
Compartició en linkedin