camió Tag

Conduir de nit té l'avantatge de la menor densitat de trànsit, però comporta uns riscos que no estan presents en la conducció diürna. Malgrat que el trànsit nocturn és aproximadament una quarta part del diürn, tres de cada deu accidents succeeixen en les hores de...

A l’hora d’assegurar la càrrega en un camió és important seguir unes directrius que assegurin, d’una manera o una altra, que la mercaderia estarà segura durant el seu transport. Fins ara no existia, més enllà del Reglament General de Circulació (RD 1427/2003), cap normativa que...