indústria alimentària Tag

Les sales blanques són espais estèrils habilitats a les instal·lacions industrials. A causa de les característiques dels productes amb els quals s'hi treballa, les condicions ambientals s'han de mantenir controlades de forma estricta i s'ha de garantir l'absència de qualsevol element contaminant. També es coneixen...