Optimització de la cadena de subministrament amb Lean Management

Lean Management - cadena de suministro

Optimització de la cadena de subministrament amb Lean Management

El principi bàsic del Lean Management és l’eliminació de tot allò que obstaculitza la productivitat. Aquesta metodologia per a l’optimització dels processos industrials té el seu origen al Japó, fa més d’un segle, a la factoria Toyota, però és en els últims anys quan està agafant impuls a nivell global, i la cadena de subministrament de la indústria alimentària és un entorn idoni per aplicar fórmules que aportin eficiència i eficàcia.

El desenvolupament de la tecnologia permet fer un seguiment exhaustiu, en temps real, de les mercaderies. Les innovacions, sens dubte, aporten seguretat, estalvi i eficàcia. Un exemple és l’aprofitament del blockchain o cadena de blocs. Tot i que per treure tots els avantatges a una cadena de subministrament lean, no només cal invertir en equips tecnològics, sinó també modernitzar l’enfocament empresarial.

El Lean Management o enfocament ajustat basa el seu èxit en la cooperació entre tots els elements que participen, en aquest cas, a la cadena de subministrament. Eliminar els desajustos que entorpeixen la productivitat depèn de la interconnexió entre els actors del sistema i que funcionin a l’uníson.

Com aconseguir una cadena de subministrament lean?

  • Prescindir dels residus, de tot allò que no aporta valor: processos, transports, espais i inventaris innecessaris; temps d’espera excessius; matèries primeres o productes acabats inactius; activitats que no aporten valor; embalatges que dificulten el transport o que no protegeixen de forma adequada.
  • Procurar que tots els participants en la cadena de subministrament siguin conscients de l’impacte que els productes distribuïts tenen sobre els consumidors. D’aquesta manera, es millora el nivell d’implicació.
  • Minimitzar els temps d’espera. La pèrdua de temps té un impacte econòmic i afecta les relacions entre socis. Reduir les operacions logístiques d’entrada i sortida agilitza els processos, augmenta la flexibilitat i disminueix els residus derivats de la sobreproducció.
  • Augmentar la velocitat de resposta. La planificació i el coneixement dels clients es tradueix en un millor rendiment de les operacions, menys inventaris i terminis de lliurament ajustats a les necessitats del mercat.
  • Apostar per la col·laboració. La implicació en un objectiu comú i el treball alineat amb les necessitats dels clients permet anticipar els problemes i aplicar-hi els ajustos adequats.