magatzem Tag

El picking és el procés de preparació de les comandes que surten del magatzem per ser distribuïdes als seus destinataris. Es tracta d'un punt clau en la cadena de subministrament, ja que la manera en què està organitzada la mercaderia al magatzem i el sistema...

Un element clau en qualsevol empresa de transport és el magatzem. Qualsevol imprevist o problema que pugui succeir en aquest, pot afectar directament a l’empresa, ja que és el que controla que les mercaderies es gestionin i arribin al seu destí. Perquè aquesta fase pugui...