picking carbó

El picking al magatzem d’aliments a temperatura controlada

L’elecció de la solució de picking adequada és fonamental per optimitzar el procés de preparació de comandes al magatzem d’aliments a temperatura controlada. Els productes frescos van representar el 2021 el 41% de la despesa anual en alimentació a Espanya, segons l’Observatori de Productes Frescos d’Aldi, mentre que el consum de congelats continua creixent. L’exigència del mercat obliga productors i distribuïdors a apostar per solucions eficients a la logística alimentària, que garanteixin la integritat de la cadena de fred, prioritzin la seguretat dels consumidors i siguin sostenibles tant des del punt de vista mediambiental com econòmic.

L’opció més intel·ligent en la preparació de comandes en entorns de temperatura controlada és l’automatització, perquè assegura la traçabilitat dels productes, el seguiment de la data de caducitat i el número de lot, ofereix la garantia que cada comanda és recollida i distribuïda sense errors, i incideix en la seguretat dels treballadors, que eviten haver de sotmetre’s a dures condicions climàtiques.

Perquè tot el procés es faci de manera precisa, és imprescindible comptar amb el software de gestió adequat, capaç d’optimitzar les operacions i assignar a cadascuna els recursos necessaris.

El picking de caixes

Al magatzem d’alimentació a temperatura controlada, el sistema de preparació de comandes habitual és el picking de caixes, consistent en la conformació de palets per enviar-los a una instal·lació de processament. A les instal·lacions automatitzades, el palet o bé es desplaça a una altra zona per a la seva recollida o bé el picking es porta a terme a la mateixa zona de temperatura controlada. En aquest segon cas, cal tenir en compte les limitacions per al personal quant a permanència a zones refrigerades.

En els sistemes semiautomàtics o manuals de preparació de caixes en entorns de cadena de fred, el més habitual és recórrer al picking per veu, ja que permet als operaris utilitzar les mans per recollir la mercaderia —i, per tant, treure’n més profit al temps durant el qual poden estar exposats al fred—, i utilitza la retroalimentació acústica per confirmar que l’operació s’ha executat bé.

Els mètodes al picking de caixes

El picking de caixes pot ser: 1) de persona a mercaderia o 2) de mercaderia a persona.

En el primer cas, és l’operari qui recorre l’àrea de preparació de comandes i va col·locant les caixes en un palet o al sistema de transport que les conduirà a la zona de càrrega. És, doncs, un mètode manual, encara que, si l’inventari de reserva està automatitzat, pot comptar amb el suport d’un sistema automatitzat d’emmagatzematge i recuperació o ASRS (Automated Storage and Retrieval System). La principal limitació de la metodologia de persona a mercaderia al magatzem a temperatura controlada rau en el temps que el personal pot passar exposat a les seves condicions climàtiques.

La metodologia de mercaderia a persona és ideal per al picking automatitzat, ja que els articles es recuperen mitjançant un sistema ASRS i es condueixen fins a l’operari o el robot encarregat de la preparació de comandes. Com que s’eviten els desplaçaments innecessaris, s’optimitza el temps i s’augmenta la productivitat, encara que, òbviament, requereix una inversió d’instal·lació més gran.

Per aconseguir la màxima productivitat, en l’entorn de cadena de fred el picking més efectiu és el que duen a terme robots, ja sigui per capes o per caixes, ja que permet que la instal·lació estigui en funcionament durant les 24 hores, sense haver de preocupar-se pels temps d’exposició dels treballadors a l’ambient.

Ara bé, no sempre és possible ni, en funció de les dimensions i el volum d’activitat del magatzem, econòmicament sostenible, comptar amb instal·lacions completament automatitzades. En tot cas, el que és fonamental és dimensionar el sistema i mètode de picking a les característiques i necessitats de l’empresa.

Si t'ha agradat, comparteix aquest post