Picking almacén

Les claus del picking en la logística

El picking és el procés de preparació de les comandes que surten del magatzem per ser distribuïdes als seus destinataris. Es tracta d’un punt clau en la cadena de subministrament, ja que la manera en què està organitzada la mercaderia al magatzem i el sistema triat per dur a terme el picking tenen una influència determinant en els costos logístics i en l’eficiència del conjunt.

L’objectiu de tota empresa distribuïdora és dur a terme la preparació de les comandes de la forma més ràpida possible, eliminant el risc d’errors, i a un cost òptim. Per això, és tan important aturar-se a estudiar la solució de picking més adequada a les característiques de cada organització abans d’adoptar-la.

Per optimitzar les tasques logístiques, el primer a tenir en compte és la implantació d’un sistema de gestió de magatzem (SGM), alineat amb el programari de planificació de recursos empresarials (ERP), que permeti portar un control automàtic i en temps real de tots els moviments.

El picking pot ser manual, semiautomàtic o automàtic.

 • Manual o persona a producte: l’operari es desplaça pel magatzem a la recerca de les referències que componen la comanda; per a això, utilitza eines com cistelles, elevadors o carretons.
 • Semiautomàtic o línies de picking: l’operari prepara les comandes introduint els productes que les componen en els contenidors que li arriben a través d’una cinta transportadora.
 • Automàtic o producte a persona: els productes li arriben a l’operari mitjançant sistemes automatitzats de selecció i transport, com prestatgeries mòbils intel·ligents, vehicles de guiat automàtic (AGV), bosses aèries o tobogans.

Quins elements cal tenir en compte per dur a terme el picking?

Per tal de treure el màxim profit a les operacions de picking, cal tenir en compte aspectes com:

 • Vetllar perquè es duguin a terme a nivell de sòl o, si cal recórrer al picking vertical, organitzar les mercaderies de manera que les de major rotació ocupin els nivells inferiors.
 • No barrejar referències en una mateixa ubicació, per tal de facilitar la localització dels productes.
 • Concentrar les localitzacions on efectuar el picking, per facilitar tant la selecció de cada referència com els temps de trajecte.
 • Instal·lar sistemes de transport de les mercaderies que redueixin els temps de trànsit.

Quines tecnologies es fan servir al picking?

Pel que fa a les tecnologies de picking, n’hi ha una gran varietat, entre les quals destaquem:

 • Robot de braç articulat par al picking de palets.
 • Picking d’identificació per radiofreqüència, en què l’operari rep la comanda i les instruccions de recollida en el seu dispositiu RFID.
 • Pick by light. Les referències a recollir per a un contenidor concret apareixen il·luminades en una pantalla. En el picking dirigit per llum, un làser il·lumina cada producte.
 • Picking per visió. El sistema informàtic indica els articles a recollir, i el personal segueix els senyals visuals per arribar-hi.
 • Picking per veu. Els empleats segueixen les instruccions fins a les referències a través d’auriculars.

Si t'ha agradat, comparteix aquest post

Compartició en facebook
Compartició en google
Compartició en twitter
Compartició en linkedin