aliments peribles Tag

Els productes lactis frescos són aliments peribles, de manera que per al seu emmagatzematge i transport han de refrigerar-se i cal mantenir la cadena de fred fins al seu consum. Com amb la resta d'aliments d'origen animal, el Reglament 853/2004 de el Parlament Europeu i el Consell estableix les...

La carn i el peix són aliments peribles. Per tant, per al seu transport s'han de seguir unes estrictes normes de seguretat i higiene que garanteixin que la mercaderia arribarà a al consumidor final en condicions adequades. L'ATP (Acord sobre transports internacionals de mercaderies peribles i...