aliments peribles Tag

La logística inversa fa referència a totes les operacions necessàries perquè un producte torni al fabricant o centre logístic després d'haver estat distribuït al punt de venda. També s'hi inclouen les devolucions per part dels consumidors. La funció de la logística inversa és, doncs, gestionar...

Les empreses que treballen amb productes peribles han de tenir un mètode de gestió de magatzem que garanteixi que la mercaderia es distribueixi de la forma més eficient possible, evitant pèrdues i devolucions relacionades amb la caducitat. La qualitat és el primer manament de qualsevol...

Els productes lactis frescos són aliments peribles, de manera que per al seu emmagatzematge i transport han de refrigerar-se i cal mantenir la cadena de fred fins al seu consum. Com amb la resta d'aliments d'origen animal, el Reglament 853/2004 de el Parlament Europeu i el Consell estableix les...

La carn i el peix són aliments peribles. Per tant, per al seu transport s'han de seguir unes estrictes normes de seguretat i higiene que garanteixin que la mercaderia arribarà a al consumidor final en condicions adequades. L'ATP (Acord sobre transports internacionals de mercaderies peribles i...