Gestión de almacén

Què és la gestió de magatzem FEFO / FIFO?

Les empreses que treballen amb productes peribles han de tenir un mètode de gestió de magatzem que garanteixi que la mercaderia es distribueixi de la forma més eficient possible, evitant pèrdues i devolucions relacionades amb la caducitat. La qualitat és el primer manament de qualsevol empresa que posi els seus productes a la venda, ja que una bona experiència de consum és el principal aval per al reconeixement de marca. L’automatització dels magatzems ha permès desenvolupar sistemes de gestió més eficients, que eliminen el risc de posar en circulació mercaderia caducada o deixar-la oblidada en algun racó. És el cas de FEFO, «First expires, first out», i FIFO, «First in, First out»: el que caduca abans, surt primer; el que primer entra, primer surt.

FEFO: First expires, first out

La cadena de subministrament és un mecanisme complex que necessita que cada una de les anelles que la componen desenvolupi la seva funció de manera eficaç i coordinada. Si una d’elles falla, el conjunt es ressent, i les conseqüències poden arribar a ser desastroses. En la fabricació i distribució de productes peribles i, en concret, d’aliments a temperatura controlada, l’exigència és encara més gran, ja que un error no només repercuteix en la pèrdua de temps i l’augment de costos, sinó que pot suposar la pèrdua de tota la mercaderia.

A això cal afegir que un aliment caducat en el lineal de compra té conseqüències fatals per a la imatge de marca i, per tant, el perjudici econòmic es multiplica. Per evitar-ho, el mètode FEFO de gestió de magatzem organitza els lots en funció de la seva data de caducitat, de manera que aquells que caduquen abans són els primers que es distribueixen; això sí, deixant un marge suficient perquè no caduquin en el lineal. Per descomptat, perquè el sistema FEFO sigui eficaç requereix d’una bona organització logística per evitar que s’acumulin al magatzem productes la vida útil dels quals estigui propera al final.

FIFO: First in, first out

Una altra manera d’organitzar el magatzem és mitjançant el mètode FIFO: els productes que entren primer són els primers que surten. La diferència respecte al FEFO és que l’element al voltant de el qual s’organitzen els lots és la data de recepció. D’aquesta manera, a igualtat de caducitat, sortirà abans cap al lineal de compra aquella mercaderia que hagi iniciat primer el seu cicle logístic de distribució. No oblidem que un dels elements que influeix en el deteriorament d’un producte és el temps que passa emmagatzemat.

La tecnologia i les eines informàtiques permeten implantar sistemes de gestió de magatzem optimitzats, que fan possible el funcionament fluid de entramats molt complexos. Els errors en l’execució tant del mètode FEFO com del FIFO repercuteixen en costos molt importants relacionats amb:

  • Stock caducat. 
  • Obsolescència prematura. 
  • Productes amb una presentació deteriorada. 
  • Devolucions per part dels clients. 
  • Despesa de temps per una mala localització al magatzem. 
  • Pèrdua d’oportunitat de satisfer la demanda. 
  • Deteriorament de la imatge de marca.

Cada empresa té unes necessitats concretes de gestió de magatzem, en funció de la mercaderia amb què treballi i de la xarxa de distribució en què s’emmarqui la seva activitat. És molt important, per tant, que implanti el sistema de gestió que millor s’adapti a les seves característiques.

Si t'ha agradat, comparteix aquest post