transport carretera Tag

El cross-docking o flow through es una de las mejores soluciones para adecuar los flujos de mercancías a la velocidad de los procesos logísticos. Se trata de un sistema de distribución donde la mercancía que llega a la plataforma no se almacena, sino que se prepara para un envío...

Ja està en funcionament la nova planta de Carbó Collbatallé a la Zona d'Activitats Logístiques (ZAL) de Sevilla. Amb 4.400 m2 de superfície construïda, es tracta de la tercera instal·lació més extensa de les catorze de què disposa el grup a tot Espanya. Té capacitat...

A Carbó Collbatallé mantenim la nostra estratègia d'expansió afegint dues plantes al nostre centre de treball, cosa que ens permet continuar creixent també a nivell logístic. Una d'elles a Constantí (Tarragona), com a plataforma de cross-docking, és a dir, amb càmeres de congelat i refrigerat...

Els aliments peribles són una de les mercaderies més delicades per treballar en el sector del transport. Els productes refrigerats o congelats requereixen unes condicions ambientals molt concretes perquè arribin al seu destí en perfectes condicions. La temperatura controlada i el manteniment de la cadena de fred...

El 15 de juny de 2019 s'imposaran els tacògrafs de segona generació "intel·ligent" a tota la Unió Europea als vehicles de transport -camions i autobusos- que es matriculin a partir de llavors. Entre les seves novetats, aquests dispositius seran capaços de llegir els senyals de...