transport carretera Tag

La gestió de la logística del fred s'enfronta a reptes cada vegada més exigents per a productors i distribuïdors d'aliments a temperatura controlada. El mercat és molt competitiu, es consoliden noves tendències de consum, les reglamentacions són més estrictes per garantir la seguretat del consumidor...

Conduir de nit té l'avantatge de la menor densitat de trànsit, però comporta uns riscos que no estan presents en la conducció diürna. Malgrat que el trànsit nocturn és aproximadament una quarta part del diürn, tres de cada deu accidents succeeixen en les hores de...

La logística i el transport són dues activitats íntimament relacionades en la cadena de subministrament, i que, per tant, han d'actuar coordinades en tot moment per proporcionar un servei satisfactori a el client final. La logística planifica de forma estratègica els fluxos de mercaderies, tant de...