Almacén automatizado

Els reptes en la gestió de la logística del fred

La gestió de la logística del fred s’enfronta a reptes cada vegada més exigents per a productors i distribuïdors d’aliments a temperatura controlada. El mercat és molt competitiu, es consoliden noves tendències de consum, les reglamentacions són més estrictes per garantir la seguretat del consumidor i la qualitat de les mercaderies, cal reduir l’impacte ambiental i, perquè l’activitat sigui sostenible també econòmicament, cal optimitzar els costos.

Com es redueixen els costos?

És el repte més complicat i el més necessari. No es tracta simplement de controlar les despeses, perquè ni la qualitat del servei ni dels productes es pot veure afectada. Al contrari, la dificultat es troba a aconseguir una optimització que repercuteixi en la millora del conjunt.

És un objectiu que han d’assumir tots els elements de l’organització en una estratègia logística comuna, ja que afecta la gestió de mercaderies i el seguiment de cada producte, la gestió del transport, i els recursos humans.

Gestió de mercaderies

El concepte fonamental que ha d’estar sempre present en la manipulació d’aliments a temperatura controlada és la cadena de fred. Tota la logística ha d’anar enfocada al seu manteniment, ja que és la millor garantia que el producte arribarà en condicions òptimes al consumidor final.

El sistema de gestió cross-docking o flow through és una de les millors solucions per adequar els fluxos de mercaderies a la velocitat dels processos logístics, per això l’apliquem a Carbó Collbatallé. Els productes que arriben a la plataforma no s’emmagatzemen, sinó que es preparen per al seu enviament immediat. D’aquesta manera, estalviem temps i costos, doncs s’eviten les operacions intermèdies i treiem el màxim profit a l’agilitat i precisió que aporten eines tecnològiques com l’Intercanvi Electrònic de Dades (EDI) i les etiquetes amb seguiment per radiofreqüència.

Gestió de flotes de transport

Una bona organització de la flota de transport és una important font d’estalvi de costos. Entre els aspectes a tenir en compte, es troben l’actualització dels vehicles, a la recerca d’un menor consum de combustible i, per tant, també d’una activitat més respectuosa amb l’entorn; l’optimització de les rutes, per garantir la major productivitat possible en cada viatge; i la millor coordinació possible amb les plataformes logístiques distribuïdes en les rutes comercials.

Aprofitament dels recursos humans

Igual que la tecnologia aporta eficàcia i dinamisme als processos —és el cas de l’automatització dels magatzems o les aplicacions de traçabilitat que ens permeten conèixer en temps real tant la situació geogràfica com l’estat de conservació de cada unitat logística—, comptar amb un equip humà capacitat, en formació contínua, és un valor afegit que aportarà l’ingredient diferencial per esprémer les possibilitats de l’organització.

Adaptació als nous hàbits de consum

Un altre gran repte per a la logística del fred, comú a qualsevol sector que treballi amb productes de consum, és l’adaptació als nous hàbits de compra, accelerats com a conseqüència de les restriccions relacionades amb la pandèmia de Covid-19.

Les empreses han hagut d’improvisar en molts casos per donar resposta a l’augment exponencial de el comerç online, també en un sector com el de l’alimentació a temperatura controlada, poc habituat a l’ecommerce. La demanda de productes de primera necessitat es manté a la part alta de la piràmide, però ha vist modificats significativament els canals de distribució, de manera que el repte per a la distribució d’aliments refrigerats i congelats és donar resposta a una nova realitat que ha arribat per quedar-se. A més, ho ha de fer contribuint a la reducció del malbaratament alimentari.

Hi ha previsions de creixement del mercat de la logística del fred a Europa que arriben als 28.000 milions d’euros durant els propers cinc anys, fins a superar els 95.000 milions. I bona part d’aquests diners arribarà a través dels canals de compra per Internet.

La clau per adaptar-se a la situació amb garanties d’èxit torna a estar en la tecnologia i en l’optimització dels processos, que han de funcionar com un rellotge de precisió.

Si t'ha agradat, comparteix aquest post