transporte carretera

Claus per a la recuperació del transport per carretera després de la crisi del Covid-19

L’informe Impactes del COVID-19 en el sector del transport per carretera, de la Unió Internacional de Transport per Carretera (IRU), preveu, per a aquest any, una caiguda de la facturació del sector a Espanya d’uns 5.000 milions d’euros (- 17%) a conseqüència de les restriccions a la mobilitat i de la crisi econòmica derivades de la pandèmia del coronavirus.

A nivell mundial, la previsió és similar, arribant als 550.000 milions d’euros menys d’ingressos respecte a 2019 (-18%). A Europa, la disminució serà d’uns 64.000 milions (-17%).

L’estudi d’IRU inclou un pla de recuperació, destinat a governs i entitats financeres, amb mesures per donar suport a les empreses de transport per carretera i facilitar la mobilitat de mercaderies i persones. Entre elles, es troben:

  • Flexibilitzar els costos salarials i el pagament puntual de les obligacions administratives.
  • Suport per evitar la crisi de flux de caixa.
  • Extensió de la durada dels períodes de franquícia.
  • Regulació i subvenció de mesures de salut adaptades a les característiques de la indústria.
  • Ajornament del pagament de l’IVA i de l’impost de societats, així com de leasings i rentings.
  • Creació d’un fons públic que aporti liquiditat a les empreses de transport.

L’organització internacional recorda que en els pitjors moments de la crisi sanitària el transport per carretera no va deixar de desenvolupar un paper fonamental per a la societat, de manera que ara és necessària una acció de govern que doni suport a les empreses en dificultats.

Pla d’ajuts governamental

El govern espanyol va aprovar el 8 de juliol un Reial Decret amb mesures per ajudar el sector del transport, entre les quals s’inclouen:

  • Ajornament de pagaments de préstecs, leasing o renting perquè les empreses i autònoms amb una facturació inferior al 40% durant l’estat d’alarma puguin continuar adquirint vehicles. Podran ampliar el termini dels préstecs o redistribuir les quotes.
  • Ampliació del visat d’autoritzacions de transport un any més. D’aquesta manera, les autoritzacions sense visar durant l’estat d’alarma es podran actualitzar al llarg del 2021, i es readapta el calendari, de manera que els titulars d’autoritzacions de transport de mercaderies i operadors de transport han de visar en anys imparells.
  • Es prorroga tres mesos la validesa de les ITV que caduquen entre el 21 de juny i el 31 d’agost. Els transportistes professionals tindran prioritat per passar la inspecció.

Paquet de Mobilitat europeu

D’altra banda, el Parlament Europeu ha aprovat el Paquet de Mobilitat, que modifica la Directiva sobre el desplaçament de treballadors, el Reglament d’accés al mercat de transports, i el Reglament sobre temps de conducció i descans. L’objectiu és establir regles més justes i harmonitzades en matèries social, laboral i fiscal.

La comissària europea de Transport, Adina Valean, considera que la recuperació del sector del transport passa per la sostenibilitat, mitjançant una estratègia global sobre mobilitat intel·ligent que recuperi i reformi la connectivitat europea, i que desemboqui en la descarbonització del transport.

Si t'ha agradat, comparteix aquest post

Compartició en facebook
Compartició en google
Compartició en twitter
Compartició en linkedin