cadena de subministrament Tag

Els sistemes de gestió de magatzem, coneguts com WMS per la seva denominació en anglès (Warehouse Management System), són aplicacions informàtiques que permeten optimitzar les operacions logístiques, no només dels magatzems, sinó de tota la cadena de subministrament.  En els seus inicis, a mitjans dels anys 90 de segle passat, els...

Actualment, les plataformes logístiques amb un alt volum d'operacions necessiten adoptar eines que responguin de manera satisfactòria a les exigències de rapidesa i precisió en la gestió de les mercaderies. Els magatzems automàtics suposen un gran avenç en l'optimització de processos, gràcies a el software...

La logística i el transport són dues activitats íntimament relacionades en la cadena de subministrament, i que, per tant, han d'actuar coordinades en tot moment per proporcionar un servei satisfactori a el client final. La logística planifica de forma estratègica els fluxos de mercaderies, tant de...