The,Employee,On,The,Electric,Forklift,Carry,The,Container,Wiht

La gestió de l’estoc al magatzem d’aliments a temperatura controlada

Un dels elements clau a la logística alimentària és la gestió de l’estoc o inventari. En el cas dels aliments a temperatura controlada, encara resulta més crític, ja que es tracta de mercaderia perible —per tant, amb una rotació molt alta—, que s’ha d’emmagatzemar i distribuir respectant la cadena de fred, perquè arribi a les mans del consumidor en les millors condicions.

La funció principal de l’estoc és garantir, en tot moment, el subministrament dels productes demanats pel mercat. Com més unitats logístiques, menor cost unitari d’emmagatzematge, però cal trobar l’equilibri entre l’estalvi de costos i la quantitat màxima de productes que es poden gestionar de forma fluida. Per a la competitivitat de l’empresa, és tan perjudicial el trencament d’estoc com l’excés d’inventari, i, tenint en compte que treballem amb aliments, que es deteriorin al magatzem no suposa només una mala gestió logística des del punt de vista empresarial, sinó també una mala pràctica quant a sostenibilitat ambiental i responsabilitat social. Un dels reptes fonamentals a la cadena de subministrament és evitar el malbaratament alimentari.

La importància de la digitalització i l’automatització

Una bona planificació de recursos empresarials o ERP (Enterprise Resource Planning), que compti amb el suport del software de gestió de magatzem (SGM) adequat, resulta imprescindible a la cadena de subministrament actual. Les eines digitals aporten als processos logístics la precisió i eficiència necessàries per respondre a les exigències del mercat.

La digitalització agilitza les tasques de magatzem, minimitza els errors, informa en temps real sobre l’estat dels productes i gràcies a l’anàlisi de dades permet obtenir informació molt útil sobre el comportament de l’inventari i, per tant, predir les necessitats futures.

La combinació de les eines digitals amb l’automatització del magatzem multiplica els beneficis. Cal tenir en compte que el magatzem a temperatura controlada presenta unes característiques climàtiques extremes per al treball manual. Els operaris han de protegir-se adequadament i seguir uns protocols estrictes per evitar accidents i afectacions a la salut. Per tant, l’automatització d’aquest tipus d’instal·lacions suposa una millora significativa a tots els nivells.

El mètode de gestió FEFO / FIFO

El mètode de gestió d’inventari idoni per als productes peribles és el que prioritza donar sortida a aquells que caduquen o han arribat al magatzem abans. És a dir, FEFO (First Expires, First Out) o FIFO (First In, First Out). Els lots s’organitzen segons la data de caducitat (FEFO) o de recepció (FIFO) per evitar, d’una banda, que caduquin al lineal de compra i, de l’altra, que s’acumuli al magatzem mercaderia la vida útil de la qual estigui propera a la seva fi.

Com dèiem, a la cadena de subministrament actual, l’automatització és imprescindible per aconseguir la qualitat necessària en el servei i mantenir la competitivitat. Entre els beneficis que aporta, hi ha:

  • Precisió a la gestió d’estoc. S’eviten els errors a la manipulació, se’n garanteix la traçabilitat i es guanya rapidesa.
  • Agilitat en la rotació de mercaderies. Fluxos de mercaderies continus entre les diferents zones del magatzem.
  • Aprofitament de l’espai. Els sistemes d’emmagatzematge automàtics optimitzen les ubicacions disponibles, de manera que al mateix espai es poden emmagatzemar més productes, i això repercuteix en una millor eficiència energètica.
  • Seguretat. L’automatització allibera els operaris de tasques pesades i repetitives que, a més, comporten una exposició perllongada a condicions climàtiques extremes.

Així, a l’hora de dissenyar la gestió de l’inventari en un magatzem d’aliments a temperatura controlada, cal tenir en compte:

  • La planificació i gestió de les compres.
  • La qualitat requerida del servei.
  • La previsió de vendes.
  • El mètode d’emmagatzematge, tant pel que fa a la rotació de la mercaderia com pel grau d’integració tecnològica.
  • Els requeriments quant a terminis de lliurament.

Si t'ha agradat, comparteix aquest post