cadena del fred Tag

Congelar els aliments frescos garanteix que conservaran les seves qualitats nutritives en el moment del consum. No obstant això, que el procés de descongelació es realitzi de la manera adequada és fonamental per evitar el risc de deteriorament. La cadena de fred s'ha de respectar...

La pèrdua o malbaratament d'aliments és un problema molt important, que contrasta amb la gran quantitat de persones al món que pateixen malnutrició, té repercussions greus sobre el medi ambient i a més suposa un perjudici econòmic enorme per a productors i distribuïdors. Segons l'Organització de...