EDI - intercambio electrónico de datos

Els avantatges de l’intercanvi electrònic de dades (EDI) en la logística

La integració de metodologies per a la millora de la productivitat i d’eines tecnològiques per agilitzar la comunicació i minimitzar els errors ha transformat el funcionament dels processos logístics, fent-los més eficients i segurs. En aquest article, ens aturem en l’intercanvi electrònic de dades (EDI, Electronic Data Interchange).

A la cadena de subministrament hi ha diversos factors que influeixen decisivament en la qualitat i eficiència dels processos:

  • Sincronització i comunicació fluïda entre tots els actors participants, començant per fabricants i distribuïdors.
  • Coordinació de totes les tasques necessàries.
  • Traçabilitat de les mercaderies: és fonamental conèixer la seva ubicació en temps real i el recorregut realitzat. En el cas dels aliments que requereixen transport a temperatura controlada, cal a més disposar de la informació tèrmica en tot moment per garantir el manteniment de la cadena de fred al llarg de tot el recorregut.

La comunicació fluïda entre els agents que participen en la cadena logística és molt important, ja que tots han de disposar de la informació que necessiten per dur a terme la seva funció de la manera més eficaç possible. La cadena de subministrament és un ecosistema complex, amb gran quantitat de dades a manejar. Com més gran és el volum d’activitat, més possibilitats hi ha que es produeixin errors, i això, avui dia, tenint en compte l’exigència creixent tant per part de productors com de consumidors, és sinònim de fracàs.

La tecnologia aporta les eines necessàries perquè l’intercanvi d’informació es produeixi de forma instantània i precisa. Una d’elles, d’enorme valor en l’activitat logística, és l’EDI, que posa en contacte els sistemes d’informació de les empreses perquè comparteixin aquells documents i missatges necessaris de forma àgil, immediata i segura.

Alguns exemples serien: albarans, avisos d’expedició i de recepció, previsions i confirmacions de comandes, factures electròniques o qualsevol tipus de documents de comptabilitat i financers.

Beneficis de l’EDI per a la cadena de subministrament

Entre els beneficis associats a l’intercanvi electrònic de documents, trobem:

  • Estandardització: la informació electrònica utilitza un llenguatge comú, amb la qual cosa es facilita la comunicació sense barreres entre els diferents agents.
  • Agilitat: l’automatització de gran quantitat d’operacions administratives que abans es realitzaven de forma manual augmenta exponencialment la velocitat dels processos.
  • Absència d’errors: a més d’agilitat, la utilització de l’EDI minimitza els errors i aporta seguretat en l’intercanvi d’informació.
  • Traçabilitat i seguiment en temps real: amb el suport dels dispositius electrònics adequats, l’intercanvi electrònic de documents permet disposar d’informació actualitzada a l’instant sobre la situació de les mercaderies i, en el cas dels productes que s’han de transportar en fred, conèixer el seu estat de conservació i les possibles fluctuacions de temperatura que s’hagin produït durant el trajecte.

Malgrat que implantar un EDI suposa una inversió econòmica important, els beneficis que aporta tant a l’operativa diària com a la productivitat el converteixen en una eina imprescindible en l’operativa logística.

Si t'ha agradat, comparteix aquest post