Collbatalle_119

L’evolució de la cadena del fred el 2021

El concepte cadena del fred ha sobrepassat l’àmbit sectorial per esdevenir un assumpte de rellevància mundial. La complexa conservació i transport de les vacunes contra la Covid-19 ha posat de manifest la importància que tots els processos que intervenen en la cadena de subministrament es duguin a terme amb la major meticulositat per evitar el deteriorament de les mercaderies peribles.

El manteniment de la temperatura adequada és fonamental tant en el transport de les vacunes com en el dels aliments que requereixen refrigeració, i l’atenció que la societat ha concentrat en la cadena de fred, sens dubte, té una influència significativa en com la indústria agroalimentària està centrant els seus esforços a garantir el funcionament òptim de el sistema.

La situació de pandèmia obliga a extremar les mesures de seguretat alimentària, i la principal d’elles en el cas dels aliments refrigerats és el manteniment de la cadena del fred des de la producció fins que arriba a les mans del consumidor. Com a sector econòmic essencial, tots els agents implicats han d’actuar d’acord amb la gran responsabilitat que comporta.

Per això, la prioritat per a 2021 és aplicar les millores necessàries per aportar la màxima tranquil·litat als consumidors i aconseguir la major eficàcia possible, que eviti, per exemple, el malbaratament d’aliments. Aquest camí de millora passa necessàriament per l’aprofitament de la tecnologia.

Tecnologia al servei de la qualitat

Les eines de traçabilitat permeten monitoritzar cada unitat logística en temps real i emmagatzemar les dades per al seu tractament posterior. D’aquesta manera, obtenim un mapa detallat de tot el trajecte i sabem en quins punts cal actuar per evitar riscos de trencament de la cadena del fred. La tecnologia permet avançar-nos, mitjançant l’anàlisi de dades, i actuar abans de l’aparició de problemes.

Com en tots els sectors industrials, el del transport d’aliments a temperatura controlada també continuarà la seva transformació cap a una activitat més sostenible. Les àrees de millora inclouen: els sistemes d’envasat, per aconseguir embalatges més respectuosos amb el medi ambient i eficients en la protecció del seu contingut; l’eficiència energètica dels sistemes de refrigeració i dels vehicles de transport; i la reducció de les emissions contaminants.

Un altre dels aspectes a tenir en compte és la transformació dels hàbits de consum. El comerç on line ha augmentat la quota de mercat de manera espectacular, i això ha obligat moltes empreses del sector a diversificar els seus serveis, tenint en compte les diferències pel que fa a les necessitats que implica cada model. Aquesta tendència es mantindrà durant el 2021.

Amb 45 anys d’experiència, al Grup Carbó Collbatallé oferim un servei logístic 360º, que combina un coneixement profund de la indústria alimentària amb la innovació contínua per respondre amb la màxima qualitat a les necessitats dels nostres clients.

Si t'ha agradat, comparteix aquest post