logística Tag

Estimats col·laboradors, clients i proveïdors.  Per la present, comuniquem que la família Carbó Collbatallé ha venut al Grupo Logista el 100% de la nostra activitat de logística, distribució i transport. Així, des de l'1 d'octubre de 2022, tota l'activitat d'emmagatzematge, distribució i transport d'aliments a temperatura controlada...

La quarta revolució industrial, més coneguda com la Indústria 4.0, està marcada per l'aparició de noves tecnologies habilitadores com la robòtica, la intel·ligència artificial (IA) i l'Internet de les Coses (IoT). Així, les matèries primeres, les màquines, els processos, els productes i els sistemes informàtics...

El picking és el procés de preparació de les comandes que surten del magatzem per ser distribuïdes als seus destinataris. Es tracta d'un punt clau en la cadena de subministrament, ja que la manera en què està organitzada la mercaderia al magatzem i el sistema...

La logística és l'eina imprescindible perquè una empresa dugui a terme la seva activitat de manera eficient, optimitzant el consum de recursos, i eficaç, complint amb els objectius plantejats. Es tracta d'una eina canviant, en funció de l'evolució dels mercats i de les necessitats dels...