Collbatalle_45

Les noves tendències en logística

La logística és l’eina imprescindible perquè una empresa dugui a terme la seva activitat de manera eficient, optimitzant el consum de recursos, i eficaç, complint amb els objectius plantejats. Es tracta d’una eina canviant, en funció de l’evolució dels mercats i de les necessitats dels consumidors. Si en l’article anterior ens centràvem en com està canviant la cadena del fred en aquest 2021 com a conseqüència de la pandèmia del coronavirus, en les següents línies abordem les noves tendències logístiques.

El detonant és la pandèmia; la conseqüència, el canvi d’hàbits de consum, amb l’explosió del comerç on line; i l’eina perquè els processos logístics responguin a la situació amb la màxima eficàcia, la tecnologia.

En l’últim any, la logística de les empreses s’ha hagut d’adaptar a marxes forçades a una situació imprevista d’abast mundial, i això ha estat possible gràcies a la dedicació dels professionals, a la innovació i als avenços tecnològics en la cadena de subministrament.

La Innovation & Entrepreneurship Business School (IEBS) destaca en un article molt complet la tecnologia i el talent professional com dues de les claus principals que defineixen l’evolució de la logística al llarg del 2021. Els avenços tecnològics, amb una incidència cada vegada més gran de la robòtica, la intel·ligència artificial (Machine Learning, màquines que aprenen de l’experiència per optimitzar els seus processos), el Big Data, els bessons digitals (Digital Twins) o la integració dels components de la cadena de subministrament, exigeixen professionals amb formació específica.

Logística respectuosa amb el medi ambient

Reduir la petjada de carboni en qualsevol activitat econòmica és una tendència consolidada, amb cada vegada més incidència, per les regulacions governamentals, la conscienciació dels consumidors i la responsabilitat dels productors i la resta d’agents que intervenen en la cadena de subministrament.

En els processos logístics, encara hi ha un llarg camí per recórrer pel que fa a materials d’embalatge, reducció d’emissions contaminants en el transport i millora de l’eficiència.

Tecnologia Blockchain

La cadena de blocs o Blockchain permet compartir informació digital de manera segura entre tots els actors implicats en la cadena de subministrament. Disposar d’una gegantina base de dades en la qual els registres estan enllaçats i xifrats per garantir la seguretat proporciona agilitat en les transaccions i permet absorbir la creixent exigència de velocitat i precisió lligada al comerç electrònic.

Bessons digitals

Els bessons digitals o Digital Twins incideixen en la millora de l’eficàcia logística. Es tracta d’un gran avenç tecnològic que reprodueix en un entorn digital situacions reals. D’aquesta manera, podem preveure riscos i avançar-nos a imprevistos, cosa especialment valuosa en un context tan canviant com és la cadena de subministrament actual.

Emmagatzematge automatitzat

L’automatització de les plataformes logístiques és una altra de les tendències conseqüents amb un entorn més competitiu i de major exigència en el servei. Els magatzems automatitzats aporten avantatges com: processament més ràpid de comandes, precisió i minimització d’errors, optimització d’espai, més seguretat, reducció de costos i augment de la productivitat.

Al Grup Carbó Collbatallé, adaptem els nostres processos a les necessitats dels nostres clients, amb una aposta ferma per la innovació i l’eficàcia. La gestió global i integral de la logística del fred ens situa en una posició consolidada com a experts en el transport i emmagatzematge de productes a temperatura controlada.

Si t'ha agradat, comparteix aquest post