Collbatalle_51

Què és la logística alimentària

Portar un aliment d’un punt a un altre només és una petita part de la logística alimentària. Quan anem a comprar menjar no solem ser conscients del que és necessari per fer possible que la fruita, verdura, carn o peix frescos arribin al supermercat, la botiga o el mercat en perfecte estat. Al darrere, hi ha tot un procés, la logística alimentària. En aquest article explicarem en què consisteix i quins són els punts clau per assegurar una bona pràctica en aquest àmbit.

La logística alimentària té com a objectiu satisfer la demanda en diversos sentits: aconseguir el producte adequat no només el tipus, sinó també la quantitat, transportar-lo en el temps establert al lloc correcte i garantir la màxima qualitat. Tot això, s’ha de fer de la forma més eficient i sostenible possible. Així doncs, les empreses dedicades a la logística alimentària han de poder assegurar que hi ha disponibilitat de producte en els punts de venda, però també han de mantenir la qualitat en tot moment. Això és possible gràcies a l’experiència i professionalitat, que permeten acumular informació sobre aquests processos i analitzar les dades per millorar cada vegada més.

Un dels elements més importants de la logística alimentària en l’actualitat és la tecnologia. A Carbó Collbatallé estem constantment informats sobre les novetats tecnològiques més rellevants del sector i les introduïm en els nostres processos per millorar el transport de productes refrigerats i congelats sempre que és possible. És per aquesta raó que renovem els camions cada tres anys per uns altres que inclouen les últimes tecnologies.

La traçabilitat és una altra de les claus de la logística alimentària i d’especial importància per a la nostra empresa. En aquest camp, la tecnologia també és un aliat imprescindible. Les eines de software ens permeten controlar de manera personalitzada cadascuna de les unitats logístiques en què treballem. Conèixer en tot moment on es troben les mercaderies és necessari per garantir la màxima qualitat dels productes i el compliment dels compromisos assolits amb els nostres clients.

La cadena del fred al centre

Però si hi ha un imprescindible a la logística alimentària és la cadena de fred. Tant els magatzems com els camions intervenen en aquest punt, així com el tractament de la mercaderia per part dels professionals. El primer pas per mantenir la cadena de fred durant tot el procés logístic d’aliments refrigerats o congelats és conèixer quines són les condicions adequades per transportar cada tipus de producte. I és que la temperatura i humitat requerides canvien dràsticament en funció de l’aliment.

A més, la tecnologia entra una altra vegada en escena: comptar amb un magatzem i amb vehicles perfectament condicionats és fonamental. Tot això contribuirà a mantenir intacta la qualitat dels aliments, però també a garantir les condicions higièniques i sanitàries necessàries. A Carbó Collbatallé comptem amb unes instal·lacions i uns camions idonis per oferir la màxima qualitat en una logística 360º.

Finalment, una correcta gestió de rutes i mercaderies diferenciarà una logística alimentària eficient i sostenible d’una altra que no ho és tant com seria possible. Evitar viatges amb el camió buit és una de les premisses més clares en aquest àmbit, juntament amb la planificació avançada i la presa de decisions en temps real. Tot això, contribueix a reduir costos i, el que és més important, a disminuir el malbaratament alimentari durant la logística.

Si t'ha agradat, comparteix aquest post