Collbatalle_137

La importància de la traçabilitat a la cadena de subministrament

A la cadena de subministrament actual, la traçabilitat de la mercaderia resulta imprescindible. Hem de saber en tot moment on es troba cada enviament, per assegurar-nos que complim amb els compromisos i les necessitats dels nostres clients.

El volum de moviments i la complexitat logística que suposa controlar un article des que surt de la línia de producció fins que arriba a les mans del consumidor requereix un seguiment a temps real, i per a això cal recórrer a sistemes de traçabilitat digitals. La tecnologia de comunicacions existent i les eines de software permeten portar un control personalitzat de cada unitat logística.

La traçabilitat és la tecnologia que comprèn les eines necessàries per registrar i dur a terme el seguiment de la mercaderia durant totes les fases de la cadena de subministrament. Ens facilita conèixer la seva localització geogràfica, però també l’estat en què es troba.

Per a les empreses que s’encarreguen de la gestió integral del procés, com és el cas del Grup Carbó Collbatallé, disposar d’un sistema de traçabilitat el més eficient possible és fonamental. La coordinació entre les unitats de transport i les plataformes logístiques de recepció, emmagatzematge i enviament ha de funcionar en tot moment, i gràcies a la tecnologia ho podem fer d’una manera eficaç i eficient. Si es produeix qualsevol incidència, estem informats a l’instant, de manera que podem buscar una solució immediata.

Quins tipus de traçabilitat hi ha?

Hi ha quatre tipus de traçabilitat, segons l’origen (interna o externa) i segons el sentit (cap endavant o cap enrere).

  • Traçabilitat interna: monitoritza el recorregut de la mercaderia pels processos interns de l’empresa, tots els que es duguin a terme en les plataformes logístiques, per exemple.
  • Traçabilitat externa: té en compte totes les dades registrades durant la monitorització interna, i afegeix les que es produeixen a la resta de la cadena de subministrament; un canvi en la temperatura que posa en risc la cadena de fred, o el trencament de l’embalatge, per exemple.
  • Traçabilitat cap endavant: es dóna en la mercaderia preparada per lliurar al client.
  • Traçabilitat cap enrere: té a veure amb la recepció de la mercaderia. Si la traçabilitat és correcta, permet fer el seguiment del recorregut invers dels productes, fins al seu origen.

La traçabilitat millora la productivitat de les empreses, aporta confiança als consumidors i és imprescindible per complir amb les normatives sobre seguretat alimentària.

A Carbó Collbatallé disposem de la millor tecnologia de seguiment de les mercaderies. Ens adeqüem als codis dels nostres clients o creem etiquetes personalitzades per integrar-les en el nostre sistema de radiofreqüència.

A més, duem a terme tasques de picking, fem el seguiment d’estocs, articles, lots, moviments i lliuraments, generem albarans personalitzats i realitzem el control documental de lliuraments.

Si t'ha agradat, comparteix aquest post