Collbatalle_scan

Cross-docking per estalviar temps i costos

El cross-docking o flow through és una de les millors solucions per adequar els fluxos de mercaderies a la velocitat dels processos logístics. Es tracta d’un sistema de distribució on la mercaderia que arriba a la plataforma no s’emmagatzema, sinó que es prepara per a un enviament immediat. D’aquesta manera, s’estalvien temps i costos, ja que s’eviten les operacions intermèdies.

El cross-docking resulta ideal per a la distribució de productes peribles i amb data de caducitat, com és el cas dels aliments i els medicaments. Ara bé, tot i que l’estalvi de temps i costos és evident, per al seu correcte funcionament es requereix un grau de compromís molt alt així com una coordinació perfecta de totes les parts implicades. Un error en la cadena pot provocar el fracàs tota l’operació.

L’estratègia de cross-docking es fonamenta en un flux continu de mercaderies, l’estalvi de costos, un transport ràpid i econòmic, i l’atenció a les necessitats dels clients.

El cross-docking pot ser predistribuït o consolidat. En el primer cas, la planta rep les unitats a comercialitzar organitzades pel proveïdor d’acord amb els seus punts de lliurament, així que es traslladen cap als punts de sortida, on ja hi ha altres mercaderies de diferents proveïdors disposades per a ser enviades. No hi ha, doncs, manipulació addicional.

En el segon cas, la mercaderia que arriba a la planta de cross-docking passa per una àrea de condicionament, on, depenent de les necessitats del client, es fragmenta en noves unitats logístiques, que es classifiquen i etiqueten per a l’enviament als punts de destinació final.

Infraestructura i tecnologia

En qualsevol dels dos casos, perquè el sistema funcioni bé, resulta fonamental que l’operador disposi d’una bona infraestructura equipada amb la millor tecnologia, una bona àrea per a la consolidació i desconsolidació de producte, un horari estès d’operacions, producte en prestatgeria, muntacàrregues elèctric i àmplia zona de recepció i despatx de mercaderia.

La tecnologia és imprescindible en un entorn de flux de mercaderies continu. El cross-docking no té sentit si no es disposa de les eines adequades per garantir el correcte engranatge de tota la cadena de distribució. Entre aquestes es troben: codis de barres i radiofreqüències que permetin l’intercanvi de dades i el seguiment dels paquets; i l’EDI (Electronic Data Interchange) per realitzar operacions electròniques com l’avís d’embarcament, la confirmació de recepció de producte, reports de venda, inventaris i ordres de compra.

A Grup Carbó Collbatallécomptem amb 14 plataformes logístiques disposades estratègicament al llarg de la geografia espanyola per tal d’oferir el millor servei de proximitat als nostres clients. Les nostres plantes estan equipades amb l’última tecnologia en gestió logística i control de temperatura, per garantir el manteniment de la cadena de fred en el transport d’alimentació refrigerada.

Si t'ha agradat, comparteix aquest post