seguridad-carretera-Carbo

Seguretat a la carretera: 5 consells per a transportistes

Des que una comanda es registra a les plataformes de Carbó Collbatallé fins que arriba al seu destí intervenen moltes fases i departaments. Tots ells són imprescindibles per assegurar una gestió integral de les necessitats logístiques i de transport de la mercaderia, encara que una de les parts fonamentals perquè aquesta arribi al seu destí en les condicions òptimes és el paper del transportista.

A més de la responsabilitat pròpia, el transportista també té un paper clau en la seguretat de les altres persones de la carretera, motiu pel qual és imprescindible tenir en compte alguns detalls bàsics:

  1. Respectar els límits de velocitat establerts. Tenir un control del vehicle és un factor clau perquè la mercaderia arribi al seu destí. Per a això és important conèixer els límits de velocitat dels trams pels quals circularem així com conduir amb tranquil·litat. Cal ser tenir en compte que no té la mateixa dificultat una maniobra que es realitzi amb un cotxe que la d’un vehicle de més pes i dimensions.
  2. Comprova la seguretat de la càrrega. A més de ser conscient de la mercaderia que transportem, és important assegurar-se que la càrrega romangui estibada en el vehicle en tot moment. Des de Carbó Collbatallé assegurem totes les nostres mercaderies retractilant el producte per garantir que les condicions d’enviament no es veuen alterades. Igualment, el Grup utilitza unes cingles per ajustar els palets on se situa la mercaderia i evitar així el seu moviment.
  3. Considerar els temps de descans. El Ministeri de Foment estableix un temps màxim de conducció de quatre hores i mitja, pel que aconsella fer una pausa de, com a mínim, 45 minuts. Així mateix, en un dia una persona no pot superar les 9h de conducció, excepte dos dies a la setmana en què pot arribar a les 10 hores, podent fer un màxim de 56h a la setmana.
  4. Atenció a la carretera. És fonamental conèixer la via per la qual circularem, així com disposar d’elements que ens facilitin el desplaçament, com un GPS. Els sistemes de navegació per satèl·lit tracen la ruta més adequada per garantir un lliurament a temps, de manera que el conductor podrà focalitzar tota la seva atenció en una conducció segura.
  5. Revisar el lloc de lliurament. Especialment quan es fa un nou lliurament, és important conèixer la zona pròxima del lloc de destí. Això ens permetrà saber on podrem estacionar de manera segura i si el lloc requereix d’una maniobra complexa per poder fer-ho.

Si t'ha agradat, comparteix aquest post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin