El software ERP a la cadena de subministrament

software ERP - cadena de suministro

El software ERP a la cadena de subministrament

El software de planificació de recursos empresarials (ERP, Enterprise Resource Planning) és una eina imprescindible per a la gestió de la cadena de subministrament actual, ja que facilita la comunicació i el treball coordinat de totes les àrees implicades, i ho fa de manera optimitzada.

Entre les característiques més interessants de l’ERP, es troba el fet que permet controlar els fluxos d’informació que parteixen des de cada àrea i compartir-los amb tota l’organització. D’aquesta manera, s’integren tots els departaments en una base de dades centralitzada, accessible i modificable en temps real.

Intercanvi d’informació per a millorar la productivitat

El principi en el qual el programari ERP basa la seva eficàcia és el de l’intercanvi d’informació. Al contrari que el model habitual a les companyies tradicionals, el software de planificació de recursos centralitza la gestió de les dades i els comparteix amb la totalitat de la plantilla. D’aquesta manera, s’evita la incomunicació que, dins de la mateixa organització, genera una gestió descentralitzada. Un inconvenient a què cal sumar el cost en temps i diners que comporta la duplicació de dades per diferents departaments, i el risc d’errors.

Igual que ocorre amb altres tecnologies per al tractament àgil i transparent de dades, com blockchain o cadena de blocs, i metodologies per a l’optimització dels processos industrials, com Lean Management, gràcies a l’ús d’ERP, 1) s’acceleren els fluxos de treball mitjançant l’automatització, 2) es millora l’eficiència operativa a través de la integració dels processos de negoci, i 3) s’augmenten tant la productivitat com la satisfacció dels clients a causa del processament de la informació i la seva gestió òptima per a la presa de decisions.

Benefici de l’ERP a la cadena de subministrament

Enfocat en la cadena de subministrament, el software ERP aporta beneficis significatius en àrees com:

  • Inventari: seguiment en temps real de la producció i el magatzem. D’aquesta manera, s’eviten tant la sobreproducció (i, per tant, les despeses extra d’emmagatzematge), com la falta de materials per a la fabricació.
  • Atenció al client: oferir un bon servei, cosa que inclou el compliment de les comandes en temps i forma i un coneixement detallat de les seves necessitats, repercuteix en la fidelització.
  • Proveïdors: comptar amb dades detallades i ben organitzades sobre la relació amb els proveïdors millora l’eficàcia en el servei i la capacitat de reacció davant els imprevistos.

En un moment en què la sostenibilitat ha de ser part important de qualsevol estratègia empresarial, disposar d’un sistema informatitzat per a la planificació de recursos empresarials ajuda a conjugar els objectius productius i els mediambientals:

  • Disseny de productes i serveis eficients, amb baixa petjada de carboni.
  • Planificació dels processos de la cadena de subministrament per reduir les emissions de CO2.
  • Minimització dels residus i de l’impacte de l’activitat en el medi ambient.

Optimització del consum de recursos energètics mitjançant la gestió intel·ligent dels actius empresarials.

No Comments

Post A Comment