software ERP - cadena de suministro

El software ERP a la cadena de subministrament

El software de planificació de recursos empresarials (ERP, Enterprise Resource Planning) és una eina imprescindible per a la gestió de la cadena de subministrament actual, ja que facilita la comunicació i el treball coordinat de totes les àrees implicades, i ho fa de manera optimitzada.

Entre les característiques més interessants de l’ERP, es troba el fet que permet controlar els fluxos d’informació que parteixen des de cada àrea i compartir-los amb tota l’organització. D’aquesta manera, s’integren tots els departaments en una base de dades centralitzada, accessible i modificable en temps real.

Intercanvi d’informació per a millorar la productivitat

El principi en el qual el programari ERP basa la seva eficàcia és el de l’intercanvi d’informació. Al contrari que el model habitual a les companyies tradicionals, el software de planificació de recursos centralitza la gestió de les dades i els comparteix amb la totalitat de la plantilla. D’aquesta manera, s’evita la incomunicació que, dins de la mateixa organització, genera una gestió descentralitzada. Un inconvenient a què cal sumar el cost en temps i diners que comporta la duplicació de dades per diferents departaments, i el risc d’errors.

Igual que ocorre amb altres tecnologies per al tractament àgil i transparent de dades, com blockchain o cadena de blocs, i metodologies per a l’optimització dels processos industrials, com Lean Management, gràcies a l’ús d’ERP, 1) s’acceleren els fluxos de treball mitjançant l’automatització, 2) es millora l’eficiència operativa a través de la integració dels processos de negoci, i 3) s’augmenten tant la productivitat com la satisfacció dels clients a causa del processament de la informació i la seva gestió òptima per a la presa de decisions.

Benefici de l’ERP a la cadena de subministrament

Enfocat en la cadena de subministrament, el software ERP aporta beneficis significatius en àrees com:

  • Inventari: seguiment en temps real de la producció i el magatzem. D’aquesta manera, s’eviten tant la sobreproducció (i, per tant, les despeses extra d’emmagatzematge), com la falta de materials per a la fabricació.
  • Atenció al client: oferir un bon servei, cosa que inclou el compliment de les comandes en temps i forma i un coneixement detallat de les seves necessitats, repercuteix en la fidelització.
  • Proveïdors: comptar amb dades detallades i ben organitzades sobre la relació amb els proveïdors millora l’eficàcia en el servei i la capacitat de reacció davant els imprevistos.

En un moment en què la sostenibilitat ha de ser part important de qualsevol estratègia empresarial, disposar d’un sistema informatitzat per a la planificació de recursos empresarials ajuda a conjugar els objectius productius i els mediambientals:

  • Disseny de productes i serveis eficients, amb baixa petjada de carboni.
  • Planificació dels processos de la cadena de subministrament per reduir les emissions de CO2.
  • Minimització dels residus i de l’impacte de l’activitat en el medi ambient.

Optimització del consum de recursos energètics mitjançant la gestió intel·ligent dels actius empresarials.

Si t'ha agradat, comparteix aquest post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin