Com mantenir la cadena del fred en el transport d’aliments

Com mantenir la cadena del fred en el transport d’aliments

Per tal que els aliments arribin a la seva destinació preservant al màxim les seves qualitats i propietats és necessari mantenir la cadena del fred durant el seu transport, és a dir, el subministrament de temperatura controlada que garanteix al consumidor que el producte que rep ha mantingut un correcte interval de temperatures durant la seva producció, emmagatzematge i transport i no ha perdut cap de les seves propietats durant aquests processos.

Cada aliment, en funció de si és perible o bé un producte congelat, necessita mantenir-se a una temperatura controlada molt concreta amb la finalitat d’evitar que es deteriori o fins i tot s’arribi a espatllar. A més, també és important mantenir unes mesures de seguretat i de control específiques perquè el producte arribi en condicions correctes a la seva destinació, reglades a través de la normativa general de transport de mercaderies: l’Acord sobre Transport Internacional de Mercaderies Peribles i sobre Vehicles Especials utilitzats amb aquesta finalitat (ATP), aprovat el 1970 a Ginebra.

Les condicions del servei, tant de temperatura com de seguretat i control, han de mantenir-se des del moment en el qual es recull el producte fins que arriba al seu punt de lliurament. Per aquest motiu, assegurar una correcta cadena del fred és un punt molt important en el correcte manteniment de la mercaderia. El trencament de la cadena del fred provocaria la pèrdua de nutrients dels aliments, ja que aquests han de conservar-se sempre a una temperatura constant. Per a evitar arribar a aquest punt, el transport d’aliments ha de realitzar-se en transports específics per a cada producte. Carbó Collbatallé està especialitzat en el transport de mercaderies alimentàries, tant de productes congelats (arribant a una temperatura mínima de -25º en dipòsit) com refrigerats. Els seus camions multitemperatura permeten que el grup pugui combinar tots dos procediments – zona de congelació i zona per a producte refrigerat – en un mateix transport, diferenciant la seva ubicació dins del camió depenent de la temperatura i facilitant així que es puguin enviar diversos aliments en una mateixa comanda.