conducción frio

Consells de conducció amb baixes temperatures i neu

Una bona conducció és sempre necessària a la carretera, en qualsevol condició climatològica. Això és especialment important davant les grans dimensions dels camions de transport de mercaderies, que compten amb una menor capacitat de maniobra que vehicles de mida més reduïda. Però quan el fred és més intens i poden produir-se situacions de perill amb neu o gel a la calçada, és imprescindible una major precaució, arribant a aturar la marxa i esperar que millorin les condicions davant d’indicis de perill.

Maniobres adequades i ús de llums

En primer lloc, davant el dubte de risc de gel a la carretera és primordial augmentar la distància de seguretat amb la resta de vehicles que circulen per la via per evitar un possible accident. D’aquesta manera, davant frenades brusques o el descontrol de cotxes o camions pròxims, es compta amb un major temps de reacció. Però, a més, cal conduir amb calma: és important evitar frenar de forma brusca i els cops de volant que puguin fer perdre el control de el vehicle, optar pels moviments suaus i reduir la velocitat.

D’altra banda, fixar-se en l’entorn ens pot ajudar a predir situacions de risc. A través de les marques que han deixat les rodes d’altres vehicles, és possible intuir quines maniobres han hagut de realitzar davant la mateixa situació, i l’adherència en aquestes zones és més gran. Les plaques de gel, moltes vegades invisibles, són un gran enemic; i especialment el gel negre, que passa desapercebut i pot suposar una relliscada incontrolada. Les zones ombrívoles i durant les primeres hores del dia són les que solen tenir plaques de gel amb més freqüència.

Així, davant d’un asfalt complicat, les marxes llargues faciliten el manteniment del control i eviten patinar amb les frenades. Per aturar el vehicle, cal anar reduint les marxes a poc a poc i frenar de manera progressiva, mai en sec. De la mateixa manera, cal fer un ús correcte de les llums i activar les d’encreuament, així com les antiboira davant de situacions adverses segons indica la normativa.

Manteniment del vehicle i informació

Finalment, a més de la precaució en la conducció i adaptar-la a les circumstàncies de la via, cal tenir en compte els materials de el vehicle. Uns neumàtics en bon estat, dins dels límits de desgast marcats en la goma de les rodes, ens faran tenir una major adherència a l’asfalt i, per tant, un menor risc a relliscada per gel o neu a la carretera. La càrrega no requereix menys atenció: ha d’estar ben col·locada i subjecta perquè, si es produeix un moviment brusc, no surti disparada.

El manteniment general del camió, a més, ajuda a no tenir imprevistos en moments complicats i millora la seguretat. Està especialment indicat en aquesta època de l’any revisar el nivell dels líquids, en concret de l’anticongelant, així com de l’estat dels frens i la direcció per assegurar que el vehicle respon sense problemes davant les condicions adverses. La bateria, encara que moltes vegades oblidada, esdevé una de les principals causes d’avaria a la carretera, pel que és necessari prestar-li la deguda atenció.

També és vital tenir controlada la col·locació de les cadenes per poder fer ús d’aquestes davant de qualsevol nevada imprevista durant la ruta, i portar-les sempre a l’abast. O, si no, canviar als neumàtics aptes per a les condicions climàtiques d’hivern.

En tot cas, en aquesta època de l’any és recomanable conèixer en tot moment l’estat meteorològic consultant les prediccions oficinals, així com els avisos de la Direcció General de Trànsit al respecte, per prendre decisions conscients en la ruta. Tenir a mà els telèfons d’emergències i assistència tècnica, a més, facilitarà la tasca de demanar ajuda en cas necessari. Però, abans de res, mai cal intentar recuperar el temps de retard després d’una parada imprevista per neu amb una conducció poc preventiva.

Si t'ha agradat, comparteix aquest post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin