digitalización transporte

La digitalització del transport i la seva contribució a la mobilitat

La societat al complet està avançant cap a una digitalització absoluta i el sector del transport de mercaderies per carretera i logístic no és una excepció. Un món cada vegada més global requereix de les noves tecnologies per tenir un major control dels processos logístics, flexibilitat i rapidesa. De forma complementària, aquesta digitalització suposa una reducció de despeses, l’automatització de gran part de les accions i una major eficiència, així com la millora de la informació i la comunicació.

Un dels reptes en aquest sentit és la conversió dels sistemes analògics en mitjans digitals, amb especial focus en la recollida i gestió de dades durant el procés logístic. El principal handicap, actualment en revisió, és la poca acceptació a dia d’avui de documents en format electrònic per part de les autoritats estatals vinculades. Dues de les raons són la inexistència d’un marc jurídic adaptat a l’ús d’aquestes noves tecnologies i la manca d’interoperabilitat entre el gran nombre de sistemes informàtics existents.

En aquest sentit, el Reglament d’Ordenació dels Transports Terrestres (ROTT) aprovat el passat 2019 i la resolució que ara s’ha publicat al Boletín Oficial del Estado (BOE) pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, preveu la possibilitat que la documentació de control que acompanya les mercaderies durant el transport es realitzi en format electrònic. En aquest document oficial s’estableixen les característiques que han de reunir els documents de control administratiu en suport electrònic exigits en els transports per carretera. Tot això per garantir la disponibilitat, integritat, inalterabilitat i inviolabilitat d’aquests escrits.

En la present resolució es fixen, també, com han de ser els suports i aplicacions informàtiques utilitzades en la digitalització de la documentació, de la mateixa manera que els requisits per obtenir les còpies de la documentació de control en suport electrònic pels Serveis d’Inspecció i pels agents de les forces de vigilància del transport per carretera. Aquestes delimitacions a través del BOE denoten l’aposta del Ministeri de Transports per fomentar la introducció de les noves tecnologies en el sector del transport per carretera per tal d’afavorir la mobilitat i les gestions relacionades. El seu ús de moment no és obligat, i per tant encara estan permesos els documents en paper, però amb l’esperança que el sector es vagi acollint l’opció digital per agilitzar processos.

Si t'ha agradat, comparteix aquest post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin