Trabajo a bajas temperaturas

Consells per treballar a temperatures baixes

El transport i emmagatzematge d’aliments a temperatura controlada comporta unes condicions de treball a temperatures baixes que requereixen de mesures de protecció adequades. El fred és un factor de risc laboral, de manera que és necessari disposar dels equips de protecció individual adequats. Es tracta d’una responsabilitat compartida: la del centre de treball, que ha de dotar el personal de les mesures de seguretat necessàries i complir amb la normativa en el manteniment de les instal·lacions; i la responsabilitat individual de cada empleat, pel que fa a l’acompliment de les recomanacions i obligacions associades al seu treball.

La principal mesura que ha d’adoptar qualsevol persona que hagi de realitzar activitat en un ambient de fred extrem és utilitzar la roba adequada per mantenir la temperatura corporal. Resulta essencial protegir mans i peus, les zones del cos més exposades al risc de congelació, i el cap, que és per on perdem més calor.

Les bones pràctiques pel que fa a vestimenta i desenvolupament de l’activitat a baixes temperatures evitaran el risc d’estrès tèrmic en ambients extrems com el de les cambres de congelació i instal·lacions frigorífiques.

  • Quant a vestimenta, és aconsellable seguir la tècnica de les tres capes, que contempla l’ús de roba interior tèrmica, folre polar i pantaló encoixinat, i un abric adequat per a temperatures sota zero. Les mans s’han de protegir amb guants i el cap amb gorro, adequats a la temperatura de treball.
  • El calçat ha de proporcionar aïllament contra el fred i la humitat; per tant, la sola, antilliscant, ha de ser de poliuretà i cautxú. També ha de permetre la transpiració i la dissipació de la calor acumulada, per evitar la humitat.
  • Totes les peces que componen la vestimenta han de garantir la comoditat i la llibertat de moviments, ja que no podem oblidar que no només es tracta de protegir contra el fred, sinó també de permetre el desenvolupament de l’activitat física sense augmentar altres riscos.
  • Cal mantenir-se actiu per limitar l’efecte del fred, però a un ritme que no afavoreixi una sudoració excessiva.
  • És important mantenir-se hidratat, amb begudes calentes, però evitant el cafè.
  • Cal evitar el contacte de la pell amb les superfícies, sobretot metàl·liques.
  • La legislació determina una escala de descansos necessaris en funció de la temperatura de treball: 10 minuts cada 3 hores a temperatures d’entre 0 i -5ºC; 15 minuts per cada hora a temperatures d’entre -6 i -18ºC; i 15 minuts cada tres quarts d’hora d’activitat per sota dels -18ºC.

A Grup Carbó Collbatallé acumulem més de 40 anys d’experiència en el transport de productes alimentaris a temperatura controlada, i comptem amb una extensa xarxa de plataformes logístiques per a l’emmagatzematge i distribució. Som experts en solucions a mida per preservar la qualitat i seguretat dels aliments durant tot el procés logístic.

Si t'ha agradat, comparteix aquest post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin