transporte-de-alimentos-a-temperatura-controlada

El transport d’aliments a temperatura controlada

Cada producte alimentari de temperatura controlada necessita unes condicions específiques en el seu transport. En aquest, l’objectiu de l’empresa de transports és el de mantenir la temperatura del producte, no “refredar-lo”. D’aquesta manera, s’asseguren les condicions del servei des que es recull el producte fins que arriba a la seva destinació. A més de preservar les característiques del servei, s’ha de tenir en compte la compatibilitat entre els productes, ja que cadascun té una temperatura de conservació diferent.

D’acord amb la legislació, per a assegurar el correcte transport d’aliments mantenint intactes totes les seves propietats, els aliments peribles frescos s’han de mantenir a una temperatura d’entre 0º i 7ºC i els productes congelats o ultracongelats a temperatures d’entre -12º i 18ºC. En el transport d’aliments a temperatures controlades s’han de mantenir temperatures inferiors als 4ºC. El motiu és que la majoria de microorganismes patògens no poden multiplicar-se a temperatures de 4ºC o menors. Per aquest motiu, les normatives ja estableixen les temperatures pel transport i conservació adequades pels aliments i mantenen com a màxim, la temperatura de -4ºC. En preservar aquesta temperatura, o una inferior, s’evita el creixement de patògens.

No obstant això, tots els productes no necessiten la mateixa temperatura per tal de mantenir-se. El producte que transporta el Grup Carbó Collbatallé amb més periodicitat és el congelat de llarga caducitat com la carn, el peix o brioixeria, que necessita una temperatura de -18ºC. Aquesta temperatura també la comparteixen altres productes com les masses congelades, els precuinats i els productes ultracongelats. Existeixen altres aliments, com les cremes gelades que es conserven a una temperatura de -22ºC. La carn refrigerada i les fruites i verdures fresques ho fan a +3ºC.

A l’hora de transportar diversos productes de diferents temperatures, Carbó Collbatallé utilitza vehicles multitemperaturaque li permeten transportar tant aliment congelat com refrigerat. Per a poder enviar productes de diferents temperatures en un mateix camió, el grup utilitza un separador enmig de les dues càrregues per a aïllar-les tèrmicament, aquest separador s’ajusta al màxim a la mercaderia per tal d’evitar folgances. D’aquesta manera, s’aconsegueix mantenir una temperatura concreta que s’adapta a les necessitats de l’aliment en concret.

En tot el procés no hem d’oblidar tampoc respectar al màxim la cadena del fred, que garantirà que les propietats de tots els aliments no siguin alterades.

Si t'ha agradat, comparteix aquest post

Compartició en facebook
Compartició en google
Compartició en twitter
Compartició en linkedin