conservacion_producto_Carbo

Conservació del producte a temperatura controlada en el transport d’aliments

El transport d’aliments peribles obliga a mantenir la cadena del fred d’una manera molt determinada. Per això, el Grup Carbó Collbatallé segueix unes etapes concretes en el transport de refrigerats que van des de l’origen fins al lliurament final al destí del producte. Com a punt receptor, l’empresa distribueix els productes segons les destinacions a les quals ha d’anar, i en el cas que el producte es trobi en un dels magatzems del grup, aquest prepara i situa la mercaderia en el moment en què el client realitza la comanda.

 Quan una empresa o un particular sol·licita un servei de transport de producte a temperatura controlada, durant el transport és igual d’important controlar la temperatura de l’aliment que es transporta com les condicions del vehicle que duu a terme el trasllat. Per aquest motiu, és recomanable revisar els vehicles diàriament per tal de verificar que la temperatura de la caixa sigui l’adequada i que tots els components (rodes, caixa, thermoking, etc.) es trobin en perfecte funcionament. Carbó Collbatallé, a més d’assegurar aquestes mesures, monitoritza i controla els seus vehicles via GPS vigilant així qualsevol alteració de la temperatura fora del rang establert, incidència que es comunica de manera automàtica i immediata amb el sistema de control. D’aquesta manera, durant el transport el vehicle assegura el correcte manteniment de la temperatura de l’aliment i preserva les condicions del servei d’ençà que es recull la mercaderia fins que és lliurada.

A més de les condicions de trasllat del producte, és important garantir la traçabilitat del fred en tots els processos i espais de treball al magatzem, la zona de càrrega de la mercaderia i el magatzem de destinació, entre d’altres.

Si t'ha agradat, comparteix aquest post

Compartició en facebook
Compartició en google
Compartició en twitter
Compartició en linkedin