transporte_carretera_Carbo

Per què triar el transport per carretera en els enviaments de mercaderia alimentària

La darrera edició de l’informe “Valoració de la logística de vehicles per carretera” d’ANFAC revela que l’any 2017 el transport nacional de vehicles per carretera havia crescut un 7,9% respecte al 2016. Aquest augment confirma l’auge del transport de mercaderia a Espanya i el consolida com el transport ideal per a distàncies curtes, ja que és l’opció més ràpida i eficaç. Encara que també s’utilitza per a distàncies llargues, en aquestes destaca més l’ús de transports de gran càrrega, com el tren de mercaderies.

En l’enviament d’aliments a temperatura controlada el primer que s’ha de tenir en compte és que el producte enviat no es deteriori durant el transport. Tots els aliments, frescos o refrigerats, poden ser enviats per medi terrestre, ja que només es tindria en compte un altre tipus de transport en el cas que l’article requerís una immediatesa en la venda.

El transport per carretera, en comparació amb altres tipus de transports, com l’aeri, té uns costos menors. A més, és un mitjà amb major flexibilitat i llibertat a l’hora de realitzar els enviaments, ja que facilita el transport a tota mena de destinacions i pot arribar a un públic més ampli. D’aquesta manera, Carbó Collbatallé pot realitzar un servei porta a porta lliurant la mercaderia a una destinació concreta de lliure elecció de cara al client.

Finalment, un factor addicional que ofereix el transport per carretera, és el seguiment i localització en tot moment de la mercaderia, amb el sistema via GPS amb el qual compta el grup Carbó Collbatallé. Això fa que si el vehicle sofreix una incidència en qualsevol punt del trasllat, l’empresa de transports pugui acudir amb un altre vehicle i reprendre el trajecte perquè la mercaderia arribi a la seva destinació en el temps estimat.

Si t'ha agradat, comparteix aquest post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin