Manager,With,A,Digital,Tablet,On,The,Background,Of,Trucks.

Les eines digitals per a la gestió de flotes

En un entorn digitalitzat, en què cada mercaderia disposa del seu propi “carnet d’identitat” per fer possible la traçabilitat, i en què garantir la qualitat, sobretot si parlem de productes alimentaris, és requisit imprescindible, també és fonamental gestionar els recursos de transport de forma àgil i precisa. Anem a conèixer les principals eines disponibles per a les empreses logístiques.

Sistemes de Gestió de Flotes

Per organitzar els vehicles que componen la flota de transport, hi ha els Sistemes de Gestió de Flotes o Fleet Management System (FMS). Es tracta d’aplicacions la funció bàsica de les quals és el seguiment dels vehicles, per conèixer la seva ubicació en temps real, així com el seu comportament i l’estat en què es troben. També poden recollir dades sobre el quilometratge, la càrrega, les rutes seguides, l’estil de conducció, l’estat del combustible, el temps que passen aturats i en funcionament, etc.

Entre els beneficis que aporta l’ús d’un FMS, hi ha:

  • Més control de la flota, ja que mostra la ubicació de cada vehicle en temps real i aporta agilitat a les operacions.
  • Optimització del consum de combustible i reducció de les emissions contaminants, gràcies a la possibilitat d’analitzar l’estil de conducció dels xofers i triar les rutes amb menys trànsit.
  • El monitoratge dels elements clau dels vehicles suposa una millora de la seguretat.

Els fabricants europeus de vehicles industrials van desenvolupar el 2002 un FMS estàndard que permet compartir múltiples dades sobre el vehicle i que evita la dependència de les aplicacions telemàtiques de cada fabricant.

Tacògraf digital

El tacògraf digital és obligatori als vehicles de pes màxim autoritzat superior a les 3,5 tones. Es tracta d’un dispositiu intel·ligent compost per un sensor de velocitat i de distància, i per les targetes que registren l’activitat de l’aparell. El seu objectiu és contribuir a la seguretat dels conductors professionals i controlar la seva feina per evitar infraccions o actuacions incorrectes, incloent-hi el compliment dels temps de descans marcats per la llei.

Rastreig GPS per satèl·lit

Associat al Sistema de Gestió de Flotes, el Sistema de Posicionament Global (GPS) ofereix el seguiment en temps real del transport de mercaderies al llarg de la cadena de subministrament. Consisteix en un dispositiu de hardware GPS, que s’instal·la al vehicle i, mitjançant la comunicació per satèl·lit, permet el rastreig instantani.

Sistema de Gestió del Transport

El Sistema de Gestió de Transport o Transport Management System (TMS) recull, emmagatzema, analitza i comparteix informació sobre les operacions relacionades amb el transport de mercaderies. Permet optimitzar els recursos i digitalitzar els tràmits (factures, albarans i altra documentació), de manera que és una eina molt útil per planificar i controlar els moviments de la mercaderia, tenint en compte els recursos humans i tècnics, les modalitats de transport i les rutes.

Gestió de la logística d’última milla

Amb l’auge del comerç online, la gestió del transport d’última milla, el que té lloc a l’àmbit urbà, ha esdevingut un element clau de la cadena de subministrament. Les aplicacions de software específiques digitalitzen i automatitzen el repartiment d’última milla, alineant fabricants, operadors logístics i destinataris finals per millorar la productivitat i l’eficiència.

Entre els elements que cal tenir en compte per optimitzar la logística de darrera milla, hi ha: les característiques dels vehicles i de les rutes a realitzar, el volum i el pes de les comandes, les condicions i els horaris de lliurament.

Si t'ha agradat, comparteix aquest post