logística cadena de frío

Els reptes de la cadena de fred després de la pandèmia

La cadena de subministrament de l’alimentació a temperatura controlada es va haver d’adaptar en temps rècord a l’impacte generat per la pandèmia de Covid-19 sense deixar de proporcionar un servei essencial per a la població. Mentre les empreses continuen ajustant els seus processos dins la cadena de fred, ara que sembla que la situació sanitària s’ha estabilitzat i la societat va recuperant l’activitat, el repte passa per consolidar els canvis realitzats tenint en compte el nou escenari.

Perquè allò que en bona part va ser una adaptació d’emergència ha desembocat en una transformació significativa que conitnuarà en evolució i, per tant, atorga un gran valor a conceptes com flexibilitat, versatilitat o sostenibilitat.

Més demanda de productes frescos i auge de l’ecommerce

La pandèmia i les mesures de prevenció van desencadenar dos dels canvis principals al sector: el gran increment de la demanda de productes frescos i l’auge del comerç online. Després d’un any i mig, ha quedat clar que no va ser només una reacció conjuntural, sinó una tendència consolidada. L’ecommerce va esdevenir una necessitat per a molta gent i una obligació per als sectors no considerats essencials, però aviat es va revelar com un canal l’enorme potencial del qual ja no pot ser obviat per ningú que pretengui mantenir-se competitiu.

Pel que fa a l’alimentació a temperatura controlada, atendre l’augment de la demanda tant de productes frescos com congelats i la diversificació de canals de compra ha influït decisivament en l’estructura de la cadena de subministrament.

Tecnologia per optimizar els processos i garantir la qualitat

No només influeixen els canvis al mercat, sinó també els regulatoris. L’exigència sobre el conjunt, amb l’adopció de mesures de prevenció estrictes i alhora la necessitat d’ajustar els terminis de lliurament, ha tensat el sistema i ha atorgat més rellevància que mai a l’optimització de processos. L’ús d’eines tecnològiques ja és imprescindible per garantir la qualitat del servei i la sostenibilitat econòmica.

La postpandèmia deixa una preocupació més gran per la seguretat alimentària i la qualitat dels productes que consumim; per tant, requereix dels agents que participen a la cadena de subministrament l’ús de sistemes de traçabilitat que, entre altres coses, aportin informació en temps real sobre la ubicació de la mercaderia i el seu estat de conservació. Òbviament, és obligat que les empreses distribuïdores disposin de la flota de vehicles adequada per complir les exigències de la cadena de fred, així com d’una xarxa de plataformes logístiques estratègicament distribuïda pel territori, per tal d’optimitzar costos i millorar l’eficiència del sistema, tenint en compte, per exemple, les característiques específiques que requereix la logística d’última milla, la importància creixent de la qual està directament relacionada amb l’augment del comerç online.

Sostenibilitat ambiental i lluita contra el malbaratament alimentari

I no podem oblidar la sostenibilitat mediambiental. La reducció de la petjada de carboni és un altre dels reptes importants que cal afrontar, no només per responsabilitat amb l’entorn, sinó també per estalviar costos; i per a això torna a ser imprescindible la tecnologia: planificació eficient de rutes, aprofitament de l’espai de transport i emmagatzematge, optimització de processos per evitar aquells que siguin innecessaris…

Un altre gran repte és minimitzar el malbaratament alimentari. Es tracta d’una responsabilitat de totes les baules que componen la cadena logística del fred, des dels productors fins als consumidors, que, amb la futura llei l’avantprojecte de la qual ha aprovat el govern, es convertirà en obligació. En el seu redactat, estableix que «a més de l’obligació de complir aquesta jerarquia d’usos que impedeixi el rebuig d’aliments a les escombraries, els agents que operen a la cadena alimentària hauran de disposar d’instal·lacions adequades i formació de personal perquè els processos de manipulació, emmagatzematge i transport es duguin a terme en condicions adequades que minimitzin les pèrdues, així com de sistemes que garanteixin el manteniment de la cadena de fred».

Si t'ha agradat, comparteix aquest post